+79525172955 2turbo@mail.ru
 vkvk
Пн–Сб с 11.00 до 18.00

Для авомобилей Хонда

Применяемость

Honda Accord IV (CB3) ?
Honda Civic HB3 (EK1) 1.6i 16V (D16Y5)
Honda Integra (DC2) 1.8i 16V (B18C6) [19301-P08-305]
Honda Accord V (CE7) 1.8i 16V (F18A3) [19301-P08-305,19301-P08-316,19301-P1K-307]
Honda Accord V Aerodeck (CE2) 2.0i 16V (F20B3) [19301-P08-305,19301-P08-316]
Honda Civic HB3 (EK4) 1.6i 16V Vtec (B16A2) [19301-P08-316,-315]
Honda Accord (CE9) 2.2i 16V Vtec (F22Z2) [19301-P08-305,19301-P08-316,19301-P1K-307]
Honda Civic (EH9) 1.6i 16V (D16A7) [19301-P08-305,19301-P08-316]
Honda Logo (GA3) 1.3i (D13B7) [19301-P08-315,-316]
Honda Accord VI Coupe (CG4) 2.0i 16V Vtec (F20B7) [19301-P08-315,-316]
Honda Civic (EG4) 1.5i 16V (D15B2) [19301-P08-305]
Honda Civic (MB1) 1.6i 16V Vtec (D16Y2) [19301-P1K-307]
Honda Accord (CH5) 1.6i 16V (D16B7) [19301-P1K-307,-P08-315,-P08-316]
Honda Civic (EC9) 1.4 (D14A1) 19300-PM3-004
Honda Civic (EG3) 1.3 16V (D13B2) 19301-P08-305 19301-P08-306
Honda Accord (CE8) 2.0i 16V (F20Z1) 19301-P08-305 19301-P08-316 19301-P1K-307
Honda Civic Aerodeck (MC2) 1.8i 16V Vtec (B18C4) 19301-P08-315,-316
Honda (J) Orthia (EL1) 1.8i 16V (B18B) 19301-P08-305,-316
Honda (J) Orthia (EL2) 2.0i 16V (B20B) [19301-P08-305,-316]
Honda CR-V (RD1) 2.0i 16V (B20B3) [19301-P08-315,-316]
Honda Accord V (CC7) 1.8i 16V (F18A3) [19301-P08-305,-316]
Honda (J) Civic Ferio (EK2) 1.3i 16V (D13B) [19301-P08-305,-316]
Honda (J) Civic Ferio 4WD (ES3) 1.7i Vtec 16V (D17A) [19301-PAA-306,-PLC-305]
Honda HR-V (GH1) 1.6i 16V (D16W1) [19301-P08-315,-316]
Honda (J) Accord (CD3) 1.8i 16V Vtec (F18B) [19301-P08-305,-316]
Honda (J) Domani (MB3) 1.5i Vtec 16V (D15B) 19301-P08-305,-316
Honda (J) Accord Coupe (CD7) 2.2i 16V (F22B) 19301-P08-305,-316
Honda (J) Domani (MB4) 1.6i 16V (D16A) 19301-P08-315,-316
Honda (J) Avancier (TA1) 2.3i 16V (F23A) 19301-P08-315, -316
Honda (J) Torneo (CF3) 1.8i 16V Vtec (F18B) -ch.1199999 [19301-P08-315, -316, -P1K-307]
Honda (J) Partner (EY6) 1.3i (D13B) 19301-P08-305,-316
Honda HR-V (GH1)
Honda Civic (FD3) 1.3i Hybrid Vtec (LDA2) 19301-RMX-307
Honda (J) Inspire (UA4) 2.5i 24V Vtec (J25A)
Acura MDX (YD1) 3.5i 24V (J35A5) ???